PUZ

Plan Urbanistic Zonal  (PUZ) – are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general – PUG a unei zone strict delimitate din teritoriul localitatii.

Elaborarea unui plan urbanistic zonal – PUZ poate fi facuta numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform conditionarilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicitarii unor derogari de la RLU aprobat; stabilirea zonelor pentru care trebuie sa se intocmesca Planuri urbanistice zonale – PUZ se face de regula prin Planul urbanistic general – PUG.

Elaborarea si aprobarea unui plan urbanistic zonal – PUZ este obligatorie in cazul:

 • zonelor centrale ale localitatilor;
 • zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor;
 • altor zone stabilite de autoritatile publice locale, potrivit legii.
 • modificarea functiuniilor zonei;
 • modificarea regimului de construire;
 • modificarea regimului de inaltime, a inaltimii maxime admise si a CUT;
 • stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile fata de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) si celelalte limite ale parcelelor;
 • extinderea perimetrului intravilan;
 • organizarea retelei stradale;
 • organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
 • modul de utilizare a terenurilor;
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic si circulatia terenurilor;
 • protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora;
 • tipul de parcele sau/si de situatii pentru care in vederea emiterii autorizatiei de construire reglementarile urbanistice trebuiesc amanuntite printr-un plan urbanistic de detaliu – PUD;
« Dictionar Termeni

Trimite un Review

   Lasa un comentariu

   VirtualService
   Compare items
   • Total (0)
   Compare
   0